Marktsegment:

HCO richt zich in haar dienstverlening op de MKB sector met het opzetten en onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen.

In de afgelopen jaren heeft HCO zich ook gespecialiseerd in het opzetten en onderhouden van managementsystemen voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Daarnaast is HCO actief op het gebied van bedrijfsadvisering met name voor procesmanagement en verandermanagement.


Bedrijfsfilosofie:

HCO handelt in overeenstemming met volgende kernwaarden:
Betrouwbaarheid, Vertrouwelijkheid, Luistervaardigheid, Doorzettingsvermogen


Onze dienstverlening in advisering en uitbesteding van kwaliteitsmanagement o.a.:

 • Het uitvoeren van interne audits
 • Klanttevredenheidsonderzoeken
 • Identificeren en initieren van verbeteracties
 • Klachtenbehandeling
 • Het organiseren ( agenderen en verslaggeving doen ) van directiebeoordelingen
 • Het opzetten en onderhouden van handboeken


 • Onze dienstverlening in proces-en verandermanagement o.a.:

 • Uitvoeren van procesanalyses
 • Het auditen van processen en procedures
 • Het omzetten van processen in stroomdiagrammen
 • Het updaten van processen en procedures
 • Het organiseren en uitvoeren van trainingen
 • Het begeleiden van externe beoordelingen